Balticon S.A. Tadeusza Wendy 15 Gdynia 81-341 605 590 884 +48 58 663 02 05 sales@ecocontainers.com
Łukasz Niewiadomski
Technical Key Account Manager
Heliodor Szczęsny
Technical Key Account Manager

Formularz

Formularz kontaktowy PL

Głównym Administratorem Danych Osobowych jest:
BALTICON S.A. Tadeusza Wendy 15 Gdynia, Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia informacji na przesłane zapytanie i będą przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji.
Odbiorcami danych osobowych będą osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu GADO na podstawie zawartej umowy, w szczególności będą to dostawcy usług IT takich jak hosting oraz dostawcy systemów informatycznych.

Osobie, której dane dotyczą przysluguje prawo dostępu do treści, ich poprawiania, usunięcia, zaprzestania przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nawiązanie i prowadzenie korespondencji z osobą, której dane dotyczą.